Beta wersja Użytkownik: Gość      Zgłoszenie Rejestracja
Warunki korzystania

Dostęp do tej strony i danych na niej zawartych podlega poniższym warunkom i rozporządzeniom.

Korzystanie ze strony równoznaczne jest z zapoznaniem się z regulaminem i zgodą na stosowanie się do niego.

Tym samym akceptujecie i podporządkujecie się chorwackiemu prawu o ochronie własności jako wyłącznie miarodajnemu dla tłumaczenie, zastosowanie i prawne wydajności wszystkich zezwolenia, wyłączenia i warunków użycia tych stron internetowych.

Wyłącznie chorwackie sądy są miarodajne dla wszystkie żądania i spory, które mógłyby powstać jako skutki użycia stron www.123ahp.com
Właściciel internetowych stron www.123ahp.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, która w jakikołwiek sposób można powstać albo jest w jakikolwiek sposób związana z używaniem tej web strony, także dla wszystkie czynności użytkownika związane z użyciem albo nadużyciem treści tej web strony, oraz jakiejkolwiek trzeciej stronie w związku z użyciem albo nadużyciem treści tej web strony.

Użytkownikom stron www.123ahp.com dopuszczone jest postawienie linków na te strony, pod warunkiem żeby portal był otwarty w odrębnym oknie i nie jako część trzeciej strony.

Właściciel stron internetowych www.123ahp.com obowiązuje się przestregać anonimowość i prywatność użytkowników tej web strony.

Właściciel stron internetowych www.123ahp.com może zbierać dane osobowe użytkowników, jak na przykład adres e-mail, kraj, miasto, rok urodzenia i płeć tylko jeżeli użytkownik zapisze je przy rejestrowaniu do www.123ahp.com.

Dane wprowadzone na stronach www.123ahp.com można używać żeby dostać jak najlepszy wgląd i zrozumienie pojedynczych potrzeb i wymagań użytkowników, a także i do rozwijania i wprowadzania nowych możliwości z celem osiągnięcia jak najbardziej wartościowego dawania wszystkich usług na stronach internetowych www.MojIzborMojaOdluka.net dla prijemności użytkowników.

Właściciel stron internetowych www.123ahp.com zatrzyma prawo do zmiany przytoczenych warunków użycia i używania web strony w jakimkolwiek czasie i nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek możliwe skutki które mogą powstać z takich zmian. Wspomniane zmiany wchodzą w życie ogłoszeniem na tych stronach albo informowaniem użytkownika o zmianie.
Zbieranie decyzji

Przykłady