Beta verzija Korisnik: Gost      Prijava Nova registracija


Metoda izračuna

Svaki dan moramo donositi razne odluke. Mnoge od tih svakodnevnih odluka nisu posebno bitne, no o nekima razmišljamo ozbiljnije i detaljnije, jer su nam važnije od drugih. Pri odlučivanju imamo neke svoje kriterije. Za neke odluke usporedbe su jednostavne i možemo ih iskazati vrijednosno. Npr., cijena, težina, visina... uglavnom vrijednosti za koje postoje jedinice mjere. No, što je s kriterijima koji nemaju takvu mogućnost iskazivanja? Npr. kvaliteta, dizajn, pouzdanost, primjerenost, zadovoljstvo.... i to još prema našem vlastitom uvjerenju, ukusu ili kriteriju?

Je li vam se kada dogodilo da vam je alternativa A mnogo bolja od B, B nešto bolja od C, a alternativa C bolja od A po nekom kriteriju, a po drugom je totalno drukčiji odnos? Ili da vam je alternativa A dva puta bolja od B, B triput bolja od C, a alternativa A i C podjednake? Ako nije, onda ovo nisu stranice za vas.

Donošenje odluka proces je vrednovanja alternativa koje sve zadovoljavaju određeni skup postavljenih kriterija. Problem nastaje kad između tih alternativa treba odabrati onu koja najviše zadovoljava kompletan skup naših kriterija.

Jeste li znali da postoji jedna jednostavna metoda koja nam može umnogome pomoći pri takvom odabiru i koja uzima u obzir upravo vašu percepciju, intuitivnost, racionalno i iracionalno te nekonzistentnost pri izboru između više alternativa?

Metoda se naziva Analitički hijerarhijski proces

(AHP - Analityc Hierarchy Process) (ili Analitycal Hierarchy Process).

Metoda je zasnovana na usporedbama parova alternativa, svaka sa svakom, gdje vi kao donositelj odluke izražavate intenzitet, težinu preferencije jedne alternative u odnosu na drugu unutar vama bitnih kriterija. Na isti način i kriterije uspoređujete prema vlastitim preferencijama i njihovom intenzitetu.

AHP je snažan i fleksibilan postupak za donošenje odluka koji pomaže u određivanju prioriteta i dovodi do optimalne odluka u slučajevima kada su kvantitativni i kvalitativni aspekti uzeti u obzir. Svođenjem kompleksnog odlučivanja na usporedbe između parova alternativa i sintezom dobivenih rezultata, AHP ne samo da pomaže u donošenju odluka nego dovodi do racionalne odluke. Kreiran tako da odražava način razmišljanja ljudi, AHP je razvio dr. Thomas Saaty 1970-ih godina dok je predavao na Wharton School of Business. Metoda je do dan-danas ostala među najcjenjenijima i naširoko upotrebljavanim. Mnoge institucije i kompanije koriste se njome u donošenju važnih poslovnih odluka. Zašto ne biste i vi?

Analitički hijerarhijski proces (AHP) je matematička metoda.U usporedbi s ostalim metodama i tehnikama odlučivanja AHP pruža mogućnost da vi kao donositelj odluke uspoređujete pojedinačnu važnost pojedine alternative u odnosu na drugu unutar vama bitnog kriterija. Metoda na osnovi preferencija iskazuje najbolji izbor. Vrijednost metode nije samo iznalaženje optimalnog rezultata nego se mogu uočiti jasni međukoraci i elementi koji najviše pridonose rezultatu.


Teoretski i matematički opis metode

Potrebno je odrediti skup elemenata koji čine alternative i kriteriji koje želimo razmatrati. Tako formiran skup se onda slaže u hijerarhijsku strukturu čiji su elementi kriteriji i alternative.

Nakon definiranja tog skupa počinjemo s izradom matematičkog modela pomoću kojega se računaju prioriteti (težine, važnosti) elemenata koji su na istoj razini hijerarhijske strukture.

Cijeli proces AHP metode možemo opisati u nekoliko koraka:
•    Razvije se hijerarhijski model problema odlučivanja s ciljem odabira, kriterijima i alternativama.
•    Na svakoj razini hijerarhijskog modela u parovima međusobno se uspoređuju elementi tog modela, pri čemu se preferencije donositelja odluke izražavaju uz pomoć Saaty-jeve skale. U stručnoj literaturi ta se skala preciznije opisuje kao ljestvica koja ima pet stupnjeva i četiri međustupnja verbalno opisanih intenziteta i odgovarajuće numeričke vrijednosti za njih u rasponu od 1 do 9.  U tablici su navedene vrijednosti i njihov opis za usporedbe relativnih važnosti elemenata AHP modela

 Intenzitet važnosti Definicija Objašnjenje
 1 Jednako važno Dva kriterija ili alternative jednako pridonose cilju
 3 Umjereno važnije Na osnovi iskustva i procjena daje se umjerena prednost jednom kriteriju ili alternativi u odnosu na drugu
 5 Strogo važnije Na osnovi iskustva i procjena strogo se favorizira jedan kriterij ili alternativa u odnosu na drugi
 7 Vrlo stroga, dokazana važnost Jedan kriterij ili alternativa izrazito se favorizira u odnosu na drugi, njezina dominacija dokazuje se u praksi
 9 Ekstremna važnost Dokazi na osnovi kojih se favorizira jedan kriterij ili alternativa u odnosu na drugi potvrđeni su s najvećom uvjerljivošću
 2, 4, 6, 8
 Međuvrijednosti    
 

•    Iz procjena relativnih važnosti kriterija i unutar njih alternativa, pomoću procedura unutar AHP modela, izračunavaju se lokalni prioriteti (težine, važnosti) kriterija i alternativa koji se zatim određenim postupkom izračunavaju u ukupne prioritete alternativa.
•    Nakon dobivanja rezultata provodimo analizu rezultata.

Knjižnica

Primjeri