Beta verze Uživatel: Host      Přihlásit se Zaregistrujte se

Podmínky užití webu www.123ahp.com

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají internetové stránky na adrese www.123ahp.com

 

Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb waudit.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

 

Uživatelům stránky www.123ahp.com  je povolen odkaz na tyto stránky, za předpokladu, že portál se otevře v samostatném okně, a ne jako nedílnou součást třetí stránku.

 

Vlastník web stranky www.123ahp.com může shromažďovat osobní informace uživatelů, jako je například e-mailovou adresu, zemi, město, rok narození a pohlaví pouze v případě, že je uživatel zapisuje v dobrovolné registrace www.123ahp.com.

 

Vlastník web stranky www.123ahp.com se zavazuje respektovat anonymitu a soukromí uživatelů na této webové stránce.

 

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby stranek upravovat.

 

Pro všechny požadavky a sporů vzniklých v důsledku použití www.123ahp.com místě nebo v souvislosti s nimi zřizuje se  Chorvatsky řádný soud

 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli bez předchozího upozornění měnit.


Knihovna

Příklady